Franziska Schneyer

Studenter

Franziska Schneyer

Business & Design MA level

En berättandestyrd strategi för att designa produktservicesystem

Många företag inom tillverkningsindustrin betraktar servicetjänster som en viktig faktor för att öka omsättningen. Trots det jobbar få designer med just tjänster, de fokuserar snarare på produktutveckling. I mitt arbete har jag undersökt designerns roll i dagens innovationsprocesser och skapandet av en holistisk kundupplevelse. Resultatet är en berättandestyrd strategi för att skapa produktservicesystem som är meningsfulla och användbara för samhället.

 

A Narrative-Driven Approach to Design Product-Service-Systems

Many companies in the manufacturing industry consider services as an important source of turnover. Nevertheless very few designers contribute to the creation of services as they rather focus on the development of the product itself. In my research I explore the designer’s role in today’s innovation processes and the creation of a holistic customer experience. As a result, I suggest a narrative-driven approach to create product-service-systems that are meaningful and useful to our society.

 

Franziska Schneyer
franziskaschneyer [at] gmx.de
0723 97 93 60
mydesignjourneyblog.wordpress.com

franziska_schneyer_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
franziskaschneyer_foto_franziskaschneyer_p.jpgLadda ner