Hélène Koole <br/>Sami Huhtala

Studenter

Hélène Koole
Sami Huhtala

Business & Design MA level

Rummets betydelse för främjande av innovation

En fallstudie av Aalto Design Factory.

Alla har sin favoritplats för arbete, umgänge och för att spendera tid på. Vi var intresserade av att ta reda på hur ett rums utformning kan påverka kreativitet och innovation. Som fallstudie valde vi att titta på Aalto Design Factory, där studenter jobbar i tvärvetenskapliga team med produktutveckling. Under vår studieresa till Helsingfors använde vi oss av en lekfull, interaktiv metod som kallas preference mapping för att ta reda på hur användarna relaterade till rummen. Den insamlade informationen analyserades och jämfördes med våra observationer för att undersöka rummets betydelse för kreativa processer. Vi hoppas att vårt examensarbete kan vara en inspiration för en rumsgestaltning där människor och deras arbetssätt står i fokus.

 

The role of space in facilitating innovation
Case study: The Aalto Design Factory.

Everyone has their favorite place to work, to meet people and to spend time. We were interested in finding out how the design of a space affects creativity and innovation. As a case study we chose the Aalto Design Factory, where interdisciplinary teams of students work on product development projects. During our research trip to Helsinki, we used a playful, interactive method called preference mapping to find out how users related to the space. The data was analyzed and compared with observations to find out how a space can support creative processes. We hope our thesis can be used as an inspiration for designing spaces where people and their ways of working are the focus.

 

Helene Koole
koolehelene [at] gmail.com
www.kooledesign.squarespace.com
0729 428 184

Sami Huhtala
sahuhtala [at] gmail.com
www.huhtala.se

helene_koole_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
helenekoole-samihuhtala_foto_helenekoole_p.jpg Ladda ner