Johan Carlsson

Studenter

Johan Carlsson

Business & Design MA level

Lekfull lek är en seriös verksamhet

Vad händer när konstnärer tas in i företag/organisationer? På senare tid har det blivit mer och mer populärt att ta in konstnärer som icke-traditionella konsulter, som en konstnärlig intervention, för att arbeta med kreativitet och organisationsutveckling. Jag har följt en regisör/skådespelare som arbetar med matenheten i en stor organisation och undersökt deltagarnas upplevelse av hans arbete. Mitt förslag innehåller en ny förståelse för konstnärliga interventioner: på ett organisatoriskt plan genom ett koncept för en preinnovativ plattform, på ett individuellt plan genom koncept som organisationsestetik, mindfulness och lek.

 

Playful Play Is Serious Business

What happens when an artist is brought into an organization? Recently it has become more and more popular to bring in artists as non-traditional consultants, as a sort of artistic interventions, to work with creativity and organizational development. I have followed a director/actor working with the food unit in a large organization and researched the participants’ experiences. I suggest a new understanding for artistic interventions: on an organizational level through the concept of a pre-innovation platform, on an individual level using concepts such as organizational aesthetics, mindfulness, and play to explore what enables this platform.

 

Johan Carlsson
johancarlsson1987 [at] gmail.com

johan_carlsson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
johancarlsson_foto_helenekoole_p.jpgLadda ner