Frida Nilsson

Studenter

Frida Nilsson

Child Culture Design MA level

Play me a story

Vi använder oss av berättelser för att förstå varandra, oss själva och den värld vi lever i. En
viktig del i barns språk- och identitetsutveckling är att ta del av berättelser, men också att få
skapa sina egna, och det lär sig barn främst i leken. Min utgångspunkt har varit att skapa ett
möte mellan barn och vuxna där lek och berättande står i fokus. Genom en undersökning kom
jag fram till att den vanligaste platsen för barns lek i hemmet är golvet och jag har därför valt
att arbeta med en matta. Mattan är tänkt att ge utrymme för fantasin och fungera som en scen
för lek och berättande. Den består av tio moduler som kan flyttas runt och därmed bilda nya
mönster, riktningar och scenarion under lekens gång.

 

Play Me a Story

We use storytelling to understand others, ourselves and our world. An important part of children's development in language and identity-building is listening to stories, but also to create their own, something which is mainly done through play. My starting point has been the creation of a meeting place for children and adults where play and storytelling are the main focuses. Through research I found that the most common place for children's play in the home is the floor and therefore I chose to design a carpet. The carpet is meant to give space to imagination and work as a stage for play and storytelling. It is made up by ten moveable modules and can create new patterns, directions and scenarios as the play continues. 
Frida Nilsson
info [at] fridanilsson.com
076 87 23 418
fridanilsson.com

frida_nilsson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
ridanilsson_foto_fridanilsson_p.jpg Ladda ner