Hang Yue Wong

Studenter

Hang Yue Wong

Child Culture Design MA level

Staden är vår lekplats

Varför bygger vi stängsel kring platser där barn leker?
Tänk om vi skulle frigöra oss från kategoriseringens begränsningar.
Om offentliga anläggningar skulle ta ett steg tillbaka från sina regler.
Vad skulle hända om vi hoppade eller rullade runt mer på stadens gator?
Om betongblock öppnade upp platser vi kunde röra oss mellan?
Tänk om staden skulle vara vår lekplats, om vi kunde röra oss på ett friare sätt.
Föreställ dig en stad som är energisk, även när det regnar eller när det inte är så grönt.
Lär av barnen; kom ihåg sinnena och friheten i rörelsen! Låt oss utforska staden vi lever i!

 

The City is Our Playground

Why do we build fences around places where children play?
What if we set our mind free from the boundaries of categorizing?
What if public facilities step back from the rules they’ve set up?
What if we jump or roll around more in the urban street?
What if concrete blocks open up spaces that we could cross between?
What if the city would be our playground, so we can move our body freely?
Imagine an energetic city, even when it’s raining or when it’s not so green.
Learn from the children; let’s recall our senses and the freedom of movement! Let’s explore where we live!

 

Dawn Hang Yue Wong
0708 915188
guswongha [at] student.gu.se
hanghang1116 [at] yahoo.com

 

hang_yue_wong_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
hangyuewong_foto_hangyuewong_p.jpg Ladda ner