Jingran Zhang

Studenter

Jingran Zhang

Child Culture Design MA level

Vi hittar på en historia

Mitt arbete fokuserar på barn. Jag ville testa ett nytt sätt att berätta historier på, en sorts berättande som utvecklar språkkunskaper och kreativitet. Barn kan skapa egna historier medan de lyssnar på ljud eller musik, de kan vara en aktiv del av berättandet istället för att bara vara en passiv lyssnare. Under min process har det mest intressanta varit arbetatet med förskolebarn i olika workshops, vilket hjälpt mig att lösa designproblem och komma vidare i mitt projekt.

Resultatet av mitt arbete är en interaktiv bok som innehåller bilder och ljud. Det finns ingen historia i boken, karaktärerna går att flytta och scenerna går att förändra. Barn som läser den här boken uppmuntras använda sin fantasi för att hitta på egna historier.

 

Let’s Make a Story

My work is focused on children. I wanted to try a new way of telling stories; a kind of storytelling that develops language skills and creativity. Children are able to create stories while listening to sound or music; they can be involved in the storytelling instead of being only a listener. In my process, the most interesting part was working with preschool children in different workshops, which helped me solve design problems and adjust my work.

The result of my project is an interactive book, which includes images and sounds. There is no story in the book; it has moveable characters and changeable story scenes. While reading it, children use their imagination to tell their own stories.

 

Jingran Zhang
Jingran77 [at] gmail.com
0737 57 17 15

jingran_zhang_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
ingran_zhang_foto_jingran_zhang_p.jpg Ladda ner