Line Jensen

Studenter

Line Jensen

Child Culture Design MA level

My Setting

Skulle det inte vara roligt att helt efter egen fantasi kunna skapa en lekmiljö för dina favoritfigurer?

Med det i åtanke började en lekfull och experimentell process för att designa system som på ett roligt, enkelt och dynamiskt sätt kan skapa föränderliga lekkonstruktioner. Detta utvecklade jag i designen av ett lekmodulsystem som går att kombinera ihop och tolka på många olika sätt. Friheten i modulsystemt möjliggör för barn att på ett kreativt sätt skapa sina egna lekmiljöer. Använd fantasin, bygg upp och lek!

Wouldn’t it be fun to be able to create an imaginative play setting for your favourite figurines?

With that in mind, a playful and experimental process for designing a system that allows a fun, simple and dynamic way of creating changeable constructions suitable for play began.
This developed into my design, a modular toy system that provides a great variety of combinational opportunities open to individual interpretation. This enables children to freely and creatively construct their own play settings. Just imagine, construct and play!
 

Line Jensen
line-jensen [at] hotmail.com
+45 28 43 74 82

line_jensen_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
linejensen_foto_linejensen_p.jpg Ladda ner