Niklas Olsson

Studenter

Niklas Olsson

Child Culture Design MA level

Flow

Bakgrunden till projektet Flow har sitt ursprung i mina barndomsminnen, av leken med vatten och i min övertygelse om ett utbrett intresse för vattenlek hos vuxna.
Processen under projektet har balanserats mellan att finna en samverkan i funktionalitet och gestaltande, som skapar en mångsidig lekglädje där vatten är det primära redskapet.
Resultatet är ett lekplatskoncept som är utformat för att ge ett inbjudande uttryck för både barn och vuxna, till att skapa fri lek och utmana varandra i en tävlingsrelaterad lek.

 

The background to the project Flow originates from my childhood memories of playing with water and in my belief of an existing widespread interest of water play among adults.

The process in the project has been balanced between finding a synergy of functionality and shape, creating a versatile joy of play with water as the primary tool.

The result is a playground concept that is designed to provide an inviting expression for both children and adults to create free play and to challenge one another in a race-related game.

Niklas Olsson
niklas.olsson687 [at] gmail.com
0725-871727
http://cargocollective.com/Nikplays