Pontus Johansson

Studenter

Pontus Johansson

Child Culture Design MA level

Mira med huvudet bland molnen

Var börjar och var slutar en berättelse? Mira med huvudet bland molnen är en bilderbok som tror att allting är möjligt och som helt enkelt inte bryr sig om vad andra har för förväntningar. Mira med huvudet bland molnen är ett projekt som utforskar hur text, bild, rum och objekt kan fungera tillsammans för att göra en berättelse starkare. Det är också ett projekt som experimenterar med medskapande som kreativ metod. Tack till alla som bidrog genom att berätta vad ni drömmer om när ni har huvudet bland molnen. Tack till förstaklassarna i Biskopsgården och till Fanny på bussen på väg till Torp. Och tack till Kasthall för ett gott samarbete.

 


Mira with Her Head in the Clouds

Where does a story start and where does a story end? Mira with Her Head in the Clouds is a picture book that believes that everything is possible and that doesn’t care about other people’s expectations. Mira with Her Head in the Clouds is a project that explores how text, picture, space and objects can function together to make a story stronger. It is also a project that experiments with co-creation as a creative method. Thanks to everyone who helped by telling me what they dream about when they have their head in the clouds. Thanks to the first graders in Biskopsgården and to Fanny on the bus on her way to Torp. And thanks to Kasthall for good cooperation.

 

info [at] pontusjohansson.com
www.pontusjohansson.com
073 592954

pontus_johansson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
pontusjohansson_foto_pontusjohansson_p.jpg Ladda ner