Hsin-Chi Hsiao

Studenter

Hsin-Chi Hsiao

Design avancerad nivå / Design MA level

.Shape My Space

Det här projektet startade med utforskandet av hur bekväma sittplatser skapas.

Jag ser mjuka material, kuddar och filtar, som vatten som flödar kring människor och deras rörelser i rummet. SHAPE MY SPACE  är en serie kuddar och filtar som fungerar som ett modulsystem som kan användas för att skapa en avslappnande plats. Genom att fästa filten på en existerande struktur så inbjuds användarna att skapa en bekväm plats som passar just dem. Filten förändrar möbeln visuellt, den ger ett hållbart värde till strukturen.

Är du redo för att skapa din egna bekväma plats?

 

Shape My Space

This project started with exploring how to shape a comfortable sitting situation.

I see soft materials, cushions and blankets, as water flowing around people and their movement in space. SHAPE MY SPACE is a series of cushions and blankets that work as a module system used to create a relaxing space. By attaching the blanket on existing structures, people are invited to build the comfortable space they prefer. The blanket makes the furniture change visually; it gives a sustainable value to furniture and the structure they are in.

Are you ready for shaping your own comfortable space?

 

Hsin-Chi Hsiao
0704 90 16 48
that.is.hsinchi [at] gmail.com

hsin-chi_hsiao_foto_hsin-chi_hsiao_p.jpg Ladda ner
hsinchihsiao_foto_hsinchihsiao_p.jpgLadda ner