Jennie Mårtensson Lindell

Studenter

Jennie Mårtensson Lindell

Design avancerad nivå / Design MA level

“Alla olika, alla lika.”

– en dynamisk visuell identitet för en antirasistisk organisation.

Ungdom Mot Rasism är en rikstäckande ungdomsorganisation som genom utbildning och lokalaktivism kämpar för människors lika värde. Organisationen bubblar av kreativitet och kämpaglöd och det ville jag synliggöra även i deras grafiska material. Mitt mål var att ta fram en grafisk profil som gjorde det lätt för organisationen att själva producera nytt material och som samtidigt var flexibel nog att fungera med olika typer av budskap. Resultatet blev en färgstark visuell identitet som tar avstamp i devisen ”Alla olika, alla lika”, vilken genomsyrar allt som Ungdom Mot Rasism står och jobbar för. Ikonerna öga, mun och hand symboliserar grundstommarna i organisationens arbete mot rasism.

 

All Different, All Equal
A dynamic visual identity for an anti-racist organization.

Ungdom Mot Rasism (Youth Against Racism) is a Swedish organization fighting for the equal value of all people through education and local activism. The organization is boiling with creativity and fighting spirit, something which I wanted to express in their graphic materials. My goal was to create a visual identity that would permit the organization themselves to develop the material and that would also be flexible enough to suit different types of messages. The result became a colorful visual identity inspired by the slogan “All different, all equal”, which is the base of the organization. The icons ‘eye’, ‘mouth’ and ‘hand’ symbolize the core values in their work against racism.


Jennie Lindell
contact [at] jennielindell.com
0704-531131
jennielindell.com

jennie_martensson_lindell_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
jennielindell_foto_jennielindell_p.jpgLadda ner