Jovan Velkoski

Studenter

Jovan Velkoski

Design avancerad nivå / Design MA level

En guide till en viss persons liv

Jag ville undersöka nya metoder för att arbeta med skapandet av karatärer som används i olika sorters berättande. Mitt mål har varit att skapa något som kan användas som en guide till en persons liv.
Processen har varit lång och svår och jag har fått prova mig fram. Det svåraste var att hitta en balans mellan kreativ frihet och skapandet av tillräckligt med restriktioner för att motivera användaren.
Resultatet är en manual för att ta fram en guide till en persons liv. Genom grafisk design skapade jag en serie visuella metaforer som kan användas för att dokumentera en persons liv.

 

A Guide to the Life of a Certain Person

I wanted to research new methods of working with the creation of characters that are used in different types of narration. My goal was to create something which people would use as a guide to a person and their life.
The process of this work has been long and difficult with many trials and errors; the most difficult was to find a balance between creative freedom and creating enough restrictions to motivate the user.
The result of my work is a manual for creating a guide to a person’s life. With the use of graphic design I created a series of visual metaphors that is meant to be used to document a person and their life.

 

 

jovan_velkoski_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
jovan_velkoski_p.jpgLadda ner