Robert Bensch

Studenter

Robert Bensch

Design avancerad nivå / Design MA level

Printing Matters?

Jag är ljusdesigner och utgick från mitt intresse för 3D-skrivare för att ta reda på varför det finns ett så stort intresse för och hype kring denna teknologi. Varför är folk så intresserade, vilka är möjligheterna med 3D-skrivare och vad är nyttan för mig som designer? Hur förändrar 3D-skrivaren relationen mellan designer, industri och konsument? Vad innebär demokratisk produktion? Var placerar jag 3D-skrivaren inom fältet för verktyg och hantverk? Vad är skillnaden mellan Rapid Prototyping och Direct Manufacturing?

Hur kan jag designa enkelt utskrivna och användbara lampor som har estetiskt så väl som funktionellt värde?

 


I am a lighting designer and I started out with an interest in the field of 3D-Printing, wanting to know more about the boom and hype of this technology. What makes people interested, what opportunities does 3D-Printing offer and how can our work as designers benefit from it? How does it change the relation between designer, industry and consumer? What does democratic production mean? Where would I position the 3D-Printer within the network of tools and crafts? What is the difference between Rapid Prototyping and Direct Manufacturing?

How can I design easily printable and useable lamps that have aesthetic and functional value?

 

Robert Bensch
contact [at] iprint3d.de
+46 70 3692528
www.iprint3d.de

robert_bensch_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
robertbensch_bild_p.jpg Ladda ner