Theresa Harmanen

Studenter

Theresa Harmanen

Design avancerad nivå / Design MA level

Matjämlikhet år 2050 genom hälsa och tillgångsbaserad distribution

Matjämlikhet (allas rätt till näringsrik kost) och matdistribution är utmaningar som har att göra med miljö, hälsa och mänskliga rättigheter. Tänk om vi kunde inspirera till förändring genom att presentera positiva visioner om en mer etisk framtid för vår planet? Detta projekt fokuserar på att uppmuntra till konstruktiv debatt och att inspirera andra att arbeta med etiska frågor. Visionen är ett framtida hållbart, kollaborativt samhälle där mat produceras lokalt och levereras enligt global tillgång och individens hälsomässiga behov.

 

Food Equality in 2050 through Health and Supply Based Distribution

Food equality and food distribution are challenges relating to human rights, health and the environment. What if we could inspire change by presenting positive visions to a more ethical future on this planet? This project focuses on encouraging constructive debate and inspiring others to work on ethical issues. The setting is a future sustainable collaborative community where food is produced locally and delivered to your home based on global supply levels and individual health readings.

 

Theresa Harmanen
www.theresaharmanen.com
hello [at] theresaharmanen.com
+47 939 411 88

theresa_harmanen_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
theresaharmanen_foto_theresaharmanen_p.jpg Ladda ner