Ami Olin Nordenmarker

Studenter

Ami Olin Nordenmarker

Design grundnivå / Design BA level

ETT SOVANDE OBJEKT

Min möbel är ett resultat av ett utforskande projekt kring att överföra tillståndet sömn till fysisk form. Främsta inspirationen har varit somnambulism, tillståndet där den sovande gör saker som den vanligtvis gör när den är vaken. Fokus i processen har legat vid fysiska skisser i olika hårda och mjuka material som i sin tur har inspirerat till mina tvådimensionella skisser. Jag har medvetet utmanat min största rädsla i mitt arbete vilket är att släppa på kontrollen, vilket lett till en mer experimentell process. Möbelns stomme representerar det kontrollerade vakna tillståndet medan den textila delen representerar den mer okontrollerade sömnen. Tack till Myrins Textil och Ringöns snickeri.

A SLEEPING OBJECT

This piece of furniture is the result of an explorative project trying to translate the state of sleeping to a physical form. The inspiration came from somnambulism, the state where someone who sleeps do things they normally do in waking state. The focus has been on three-dimensional sketching in hard and soft materials, which have been used as inspiration for the two-dimensional sketches. I’ve deliberately challenged my biggest fear, which is letting go of control. This has lead to an experimental process. The framework for this piece of furniture represents the waking state and the textiles represent the unrestrained sleep.

My thanks to Myrins Textil och Ringöns snickeri.

Ami Olin Nordenmarker
tel: 0736844925
e-post: ami.nordenmarker [at] gmail.com

ami_olin_nordenarker_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
amiolinnordenmarker_foto_amiolinnordenmarker_p.jpgLadda ner