Andreas Christakis

Studenter

Andreas Christakis

Design grundnivå / Design BA level

In Conversation

Vad händer när vi inte förstår varandra, när det talade språket inte håller som bro emellan oss? I det här projektet har jag utforskat samtal och språk, inte som meningar uppbyggda av ord och grammatik, utan som en överenskommelse. Om vi ställer frågor som: Vad är din största rädsla? Vad längtar du efter? Vad gör du om natten? Behöver vi språkliga beskrivningar eller räcker det med ett ljud, en gest eller en närvaro?

 

In Conversation

What happens when we don't understand each other, when the spoken language doesn't serve as a bridge between us? In this project I have explored conversation and language, not as sentences composed by words and grammar, but as an agreement. If we ask questions like What is your biggest fear? What do you long for? What do you do at night? do we need linguistic descriptions in order to answer them or would a sound, a gesture, or a presence be enough of an answer?

andreaspandelischristakis [at] gmail.com

andreas_christakis_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner