Andreas Dahl

Studenter

Andreas Dahl

Design grundnivå / Design BA level

Ett utforskande i mönster

Mitt projekt har gått ut på att undersöka metoder för hur jag kan hitta nya visuella uttryck och tillvägagångsätt att skapa mönster på.
Genom att laborera med mönster och former i 3D-program så har jag skapat ett visuellt material att inspireras av. Jag har applicerat grafiska mönster på former och beroende på dess placering och skala så har jag fått fram nya uttryck, vilka jag har försökt ta vara på i min mönsterformgivning.
Resultatet är en serie på tre mönster, utformade för modetextilier i en stark, grafisk stil. Ränderna uttrycker svepande former som både kan samspela och motverka plaggets form och spela med dess karaktär.

 

An Exploration of Patterns
My project has been about exploring methods for finding new visual expressions and approaches for pattern designing.
By experimenting with patterns and shapes using 3D software, I’ve created a visual material to use as inspiration. I’ve applied graphical pattern to different shapes, which produced new expressions that I’ve tried to make use of in my designs.
The result is a series of three graphical patterns for fashion textiles. The stripes express sweeping shapes, which can either interact or counteract with the cut of the clothing.


Andreas Dahl
mail [at] andreas-dahl.com
www.andreas-dahl.com
+46(0)72 228 47 55

andreas_dahl_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
andreasdahl_foto_andreasdahl_p.jpgLadda ner