Anna Olsson

Studenter

Anna Olsson

Design grundnivå / Design BA level

.

Jag har gjort ett animerat videoverk som vänder sig till främst barn men också till vuxna i deras närhet. Jag vill skapa en dialog mellan barn och vuxen om mens och jag vill göra ämnet lättsamt att tala om.

De allra flesta är barn när de får sin första mens. Ändå talas det om mensen som en del av vuxenlivet. Jag vill tala om mensen på barnens språk, med humor och nyfikenhet. Det är viktigt att prata om mensen eftersom den påverkar så många människor och inte minst för att den orsakar så mycket problem med smärtor. Det är viktigt att tabun kring mensen upphör så att vi kan utbyta kunskap och så att personer som har problem med sin mens kan få rätt hjälp.  

 

I have created an animated video piece directed toward children and the adults around them. I want to create a dialog between children and adults about getting your period and I want to make the subject easy to talk about.

Most girls are still children when they have their first period. Still we talk about menstruation as a part of adult life. I want to talk about it in a language children understand, with humor and curiosity. It is important to talk about menstruation since it affects so many people and not least since it can cause great pain. The taboo surrounding menstruation needs to disappear so we can exchange knowledge and so that people having problems with their periods can get help.

/ANNA O DK3

anna_olsson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
annaolsson_foto_annaolsson_p.jpg Ladda ner