Anny Wang

Studenter

Anny Wang

Design grundnivå / Design BA level

AKIN COLLECTION

FLOAT, SWAY & ORBIT

Objekt hör nödvändigtvis inte ihop bara för att de är lika till form och utseende. En konkav och en konvex yta är varandras motsatser men passar perfekt ihop. En kvadrat jämte en sfär framhäver varandras former. Ett släktskap kan existera genom olikheterna.
Hyllans möjlighet att stå mitt i rummet, skåpets färgskiftning och sidobordets mobilitet är egenskaper som lockar till rörelse. Det är genom rörelsen i rummet som samtalet mellan möblerna uppstår. Kollektionen belyser kontrastens betydelse. Hur kontraster kan komplettera och framhäva egenskaper. Hur olikheter kan skapa en helhet.
Rörelse och kontrast binder samman denna kollektion till en familj.

 

AKIN COLLECTION
FLOAT, SWAY & ORBIT

Objects don’t necessarily go together just because they are alike in appearance. A concave and a convex shape are each other’s opposite, but fit perfectly. A square and a circle bring out each other’s forms. A kinship can arise from differences.

The possibility of placing the shelf in the middle of a room, the hue of the cupboard and the mobility of the side table are characteristics that invite movement. Moving through the space creates a dialogue between the furniture. The collection emphasizes the importance of contrasts. How contrasts can complement and bring out characteristics. How differences can create a totality.

The movement and the contrasts unite this collection as a family.


Anny Wang
anny.w.wang [at] gmail.com
www.annywang.se
Tel: +46704942426

anny_wang_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
annywang_foto_ellikahenrikson.jpg_p.jpgLadda ner