Ellen Alström

Studenter

Ellen Alström

Design grundnivå / Design BA level

Gömställen

Det handlar om rädslan för att synas i mängden, om oron för att tvingas återvända till ett liv av diskriminering, förföljelse och tortyr. Om att lita på främlingar för skydd och tak över huvudet, om en längtan efter trygghet. Det handlar om att tvingas försvinna i en värld där vi alla vill finnas.
Mitt projekt handlar om att vara papperslös. Genom verkliga beskrivningar av personer som måste gömma sig i vårt samhälle har jag skapat en illustrerad berättelse i stort format, med förhoppning om att vara med och synliggöra en situation som lätt glöms bort när vi pratar om vem som behöver hjälp och vem som kan hjälpa.
Stort tack till organisationen som hjälpt mig med fakta och kunskap.

 

Hiding Places

It is about the fear of standing out in a crowd, the anxiety about having to return to a life of discrimination, persecution and torture. About trusting strangers to provide shelter and a roof over one’s head, about a longing for safety. It’s about having to disappear in the world where we want to be able to exist.

My project is about being an illegal immigrant. From the descriptions of people who need to hide in our society I’ve created a large scale illustrated story. My hope is to shed light on a situation that is easily forgotten in the discussion about who needs help and who can provide help.

My warmest thanks to the organization that provided me with facts and knowledge.


ellen_alstrom [at] hotmail.com
0766-166125

ellen_alstrom_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
ellen_alstrom_foto_p.jpg Ladda ner