Emma Andersson

Studenter

Emma Andersson

Design grundnivå / Design BA level

Hämta upp

– ett mönsterprojekt på halländska.

Textil är någonting som alltid fascinerat mig. Därför valde jag att i mitt projekt gå tillbaka till mina egna rötter som finns i Halland och dess textiltradition. Jag kollade närmare på dessa traditioner och fann en vävteknik som kallas “Opphämta”. Dess långa trådar har i de gamla textilierna börjat falla sönder precis som tekniken börjar falla i glömska. Någonting måste förändras om kunskapen ska leva vidare. Men jag kan inte väva. Då jag inte kan väva togs istället uttrycket in i tryckets värld. Med hjälp av hantverk och experiment skapade jag nya mönster och textilier utifrån min egen tolkning av tekniken.

To Pick Up
A pattern project in Halland’s-dialect.

Textile is something that has always fascinated me. That’s why in this project I chose to return to my roots in the Swedish region of Halland and its textile traditions. When closely examining these traditions I came across a weaving technique known as Opphämta (to pick up). The long threads of this technique are starting to fall apart in the old textiles, and the technique itself is falling into oblivion. Something has to change for the knowledge to live on! Not knowing the craft of weaving myself, I made use of its expression in printing instead. Through craft experimenting I created new patterns and textiles from my own interpretation of the Opphämta-technique.

0708-978266
e.c.a.design [at] hotmail.com

emma_andersson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
emmaamdersson_foto_emmaandersson_p.jpgLadda ner