Emma Matton

Studenter

Emma Matton

Design grundnivå / Design BA level

Att leva och uppleva tills man dör - En vision om framtidens äldreboende

Projektet startar i en frustration över hur äldre får bo och leva på dagens äldreboenden, där institutionskänslan är den starkaste upplevelsen boendet ger. Hur ska dessa miljöer vara utformade i framtiden och vad ska människorna som vistas i dem känna? 
Utifrån forskning och samtal med äldre har mitt fokus varit att skapa miljöer för de äldre att aktiveras och stimuleras i. Att öppna upp boendet och få världen utanför att komma närmare, så att de äldre ska känna att de har möjlighet att påverka sina liv. Möjlighet utifrån sina förutsättningar att leva och uppleva tills de dör.

 

To Live and Have Experiences until You Die
A vision of future homes for the elderly.

The project started out with the frustration with how the elderly live in retirement homes, where the feeling of institutionalization is the most evident feeling. How should these homes be designed in the future and what are the feelings they should produce?

As a starting point I looked at research and talked with elderly people. My focus has been to create environments where the elderly are activated and stimulated. To open up the retirement homes and bring the outside world closer, so that the elderly feel that they can have an influence on their own life. A possibility according to their abilities to live and have experiences until they die.

Emma Matton
073 9380086
www.emmamatton.se

emma_matton_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
emmamatton_foto_emmamatton_p.jpg Ladda ner