Hannah Jervelind

Studenter

Hannah Jervelind

Design grundnivå / Design BA level

Det var en gång ett hav

– en täckeskollektion för vardagsrummet

Vad är lek? Jag har letat efter svar – i vardagsrutiner och vuxenhet, i barndomsminnen från en prästgård med glasfåglar och franslampor, i leksaksaffären och på Donsös klippor, i korallrev bland plastskräp och algblommning, i försurning och fiskmagar, i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Men leken låter sig inte fångas så lätt, den kräver medskapande. Jag kan inte garantera dig lek. Du väljer själv. Om du känner på mina täcken, sveper dem om dig, ikläder dig dem, så kanske du upptäcker något. Och i själva upptäckandet är leken nära till hands.

 

Once upon a time there was an ocean
A collection of covers for the living room.

What is play? I’ve looked for answers – in everyday routines and adulthood, in childhood memories from a vicarage with glass birds and fringed lampshades, in the toyshop and on the cliffs of the archipelago of Gothenburg, in coral reefs, among plastic litter and algal bloom, in acidification and in fish bellies, in the borderland between the abstract and the figurative. But play is not easily seized, it requires your participation. I can’t guarantee play – it’s your decision. If you touch my covers, if wrap yourself in them you might discover something. And in the discovery play is near at hand.

Hannah Jervelind
hannahbenedicta.se
hannah.benedicta [at] gmail.com
070-692 29 66

hannah_jervelind_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
hannahjervelind_foto_hannahjervelind_p.jpg Ladda ner