Ida Näslund

Studenter

Ida Näslund

Design grundnivå / Design BA level

an attempt to merge

Havet,

blått, vackert, mystiskt.

När vi tittar på havet. Men om vi tittar i havet, hur ser det ut idag?

Detta ville jag genom en mönsterkollektion berätta om.

Utifrån att läsa om hur havet påverkas av den ökande mänskliga
levnadsstandarden, introducerades jag för begrepp som exempelvis
algblomning, manetblomning och döda zoner.

Jag har jobbat med att uttrycka känslan av hur havet möter nya former
och försöker få ekosystemet att fortlöpa.

Genom en publikation med mönster skildras havet i en berättande följd.
Publikationen visar mönstren i rätt skala, med information om material
och rapportmått.

”An Attempt to Merge” är en berättelse om havet idag.

 

An Attempt to Merge

The ocean,
blue, beautiful, mysterious.
When we look at the ocean. But what do we find if we look into the ocean?
This is what I wanted to tell with my collection of patterns.
Reading about how the ocean is affected by our increasing standard of living I learned about algal bloom, jellyfish bloom and dead zones.
I’ve been working on how to express the feeling of how the ocean adapts and tries to live on as an ecosystem.
With my collection of patterns the ocean is depicted in a narrative sequence. The publication reproduces the patterns in one-to-one scale, with detailed information on materials and pattern repeat.
An Attempt to Merge is a story about the ocean today.

ida.nslund [at] gmail.com
073-0284856
http://cargocollective.com/idanslund
 

ida_naslund_foto_ru_eklove_p.jpg (Ladda ner
idanaslund_foto_idanaslund_p.jpg Ladda ner