Jesper Kempe

Studenter

Jesper Kempe

Design grundnivå / Design BA level

Glänta

I det moderna kontoret har tekniken gjort informationen mer tillgänglig än någonsin. I den här miljön försvinner kravet av en fast arbetsplats men det högst mänskliga behovet av ett eget utrymme lever kvar.

Glänta är din plats som erbjuder förvaring av dina tillhörigheter – för fritid och jobb. Samtidigt ger skåpsdörrens form, som sluter om hörn, känslan av ett eget rum. Med ett transparent tak blir innehållet tydligt för brukaren och ger en välkomnande känsla när skåpet öppnas.

Den karakteristiska sicksack-formen som skapas när skåpet repeteras fungerar bra som ljudabsorbent i en publik miljö med mycket rörelse.
Glänta finns i fyra olika höjder och lämpar sig lika väl monterat på vägg som grupperade direkt på golvet.

 

Glänta

In the modern office, technology has made information more easily accessible than ever. This has eliminated the need of having a fixed workspace, but the human requirement to have a space of one’s own remains.

Glänta (glade) is that space of your own and it offers storage for work environments as well as in your home. The shape of the cupboard doors creates the feeling of a room. The transparent roof makes the contents visible to the user and gives a welcoming feeling when the cupboard is open.

The characteristic zigzag shape that appears when several cupboards are placed next to each other is sound absorbing and works well in public spaces where a lot of people move.

Glänta comes in four different heights and can be mounted on a wall or placed directly on the floor.


Jesper Kempe
0733-663626
info [at] jesperkempe.se

jesper_kempe_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner