Johanna Lepikkö

Studenter

Johanna Lepikkö

Design grundnivå / Design BA level

Så levde de [ ] i alla sina dagar

Det finns en hierarki i berättandet, ordet står alltid högst.

Genom boken Så levde de [ ] i alla sina dagar ville jag undersöka hur material, form och färg kunde ges lika stort inflytande i berättandet som texten. I en bok med få ord blir val av form synligare. Strukturen på ett papper kan förhöja uttrycket i en bild eller användas för att skapa sektioner, färger kan förvandlas från yta till innehåll. Det här är några av de formelement jag laborerat med i mitt undersökande.

Med titeln bjuder jag in till ett medskapande och möter läsaren i frågan som allting började med.
– Vad innebär det egentligen att leva lycklig i alla sina dagar?

 

And They Lived [ ] Ever After

There’s a hierarchy in storytelling in which words are always at the top.

Through the book And They Lived [ ] Ever After, I wanted to explore how materials, form and color could be given as much influence as text is in the storytelling. In a book with only few words the form becomes more apparent. The structure of the pages can enhance the expression of an image or be used to create sections, colors can transform from surface to substance. These are some of the form experiments I have played around with in my work.

The title invites the readers to participate in the story and presents the question it all started out with: What does “living happily ever after” really mean?Namn: Johanna Lepikkö
Klass: DK3
Verkets titel: Så levde de [ ] i alla sina dagar
Hemsida: www.johannalepikko.se

johanna_lepikko_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
johannalepikko_foto_johannalepikko_p.jpg Ladda ner