Johanna Sevholt

Studenter

Johanna Sevholt

Design grundnivå / Design BA level

En studie i längtan efter höga platser

Från början ville jag forma känslan av höga platser, vad de var, hur de kunde uttrycka sig. Projektet har under arbetets gång utvecklats till att bli ett försök att ge en form till vad längtan till höga platser är.

Metoden jag har använt för att nå dit är ett organiskt testande. Jag ville göra något som var redaktionellt och har använt bilder och texter som andra fotat/skrivit i mina experiment. Det blev de som jag valde att ha med i mitt arbete då de nådde det syfte jag ville nå i publikationen som ett slags bevis.

Det jag längtar till i höga platser är en överblick och denna publikation är en överblick i vad längtan till höga platser kan vara. Den är ett skrap på ytan, en introduktion.

 

A Study of the Longing for places of High Altitude

From the very beginning I wanted to give form to the feeling of places of high altitude, to explore what they are, how they could be expressed. As the work proceeded, the project developed into an attempt to give form to the longing for high altitude.

My method has been a dynamic exploration. I wanted to work editorially and therefore used the photos and texts of others in my experimenting. I then chose to use these in the final result since they express what I wanted with the publication, a sort of evidence.

What I long for when it comes to places of high altitude is the overview you get there. This publication is an overview of what the longing for high altitude can be. It scratches the surface, it’s an introduction.


johanna.sevholt [at] gmail.com
0707229871
http://sevholt.tumblr.com/

johanna_sevholt_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
johannasevholt_foto_johannasevholt_p.jpg Ladda ner