Joakim Karlsson

Studenter

Joakim Karlsson

Design grundnivå / Design BA level

Ab Aeterno

Ab Aeterno

Det började i Biblioteket i Babel, en novell av Jorge Luis Borges.

Ett universum fyllt med till formatet identiska böcker, som tillsammans rymmer alla de möjliga kombinationerna av alfabetets tecken. 410 sidor per bok. 40 rader per sida. 80 tecken per rad. Så lyder formeln för bibliotekets alla böcker.

Med Borges berättelse som metod för att skapa form och innehåll undersöks typografi, språkliga konstruktioner, tolkning av information, oändligheten och drömmen om det universella biblioteket.

Det började i Babels bibliotek, fortsatte till antikens Alexandria och slutade i vår tids enorma serverhallar. I återberättandet skapas en ny berättelse. En berättelse om behovet av att finna sammanhang.


Ab Aeterno

It started in The Library of Babel, a short story by Jorge Luis Borges.

A universe filled with books that are identical in form, together containing all the possible combinations of the alphabet. 410 pages per book. 40 lines per page. 80 characters per line. This is the formula for all the books of the library.

Using Borges’ story as a method of creating form and content I explore typography, linguistic constructions, interpretation of information, the infinity and the dream of a universal library.

It started in the library of Babel, continued via Ancient Alexandria and ended up in today’s enormous server halls. Through reiteration new stories are created. A story about the need of finding a context.
 

Joakim Karlsson
post [at] joakimk.se
www.joakimk.se

joakim_karlsson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
joakimkarlsson_p.jpgLadda ner