Linus Holm

Studenter

Linus Holm

Design grundnivå / Design BA level

Homemade fabrication

Hur kan man kombinera 3d-skrivning med gjutning och vakuumformning? Med den frågan påbörjades detta projekt, och för att svara på den krävdes många tester.
Jag fann att lera var ett snabbt material att skissa i, och att skapa former för vakuumformning. I tidiga tester med sammanfogning av betong och 3d-skrivna delar så användes vakuumformade gjutformar. Detta begränsade mötet mellan materialen till en rak skarv. För att tillåta friare uttryck krävdes en annan sorts gjutform, därifrån kom idén till en tvådelad 3d-skriven gjutform.
Objekten gestaltar de kombinationsmöjligheter som undersöktes i projektet. De är menade att inspirera betraktaren till egna idéer om hur tekniken kan användas.

 

Homemade Fabrication

How can 3D-printing be combined with casting and vacuum-molding? This question was the starting point for this project and it took several tests to be able to answer it.

I found that clay was a material suitable for quick sketching and for making the casts for vacuum-molding from. In early prototypes, where concrete parts were joined with 3D-printed parts, vacuum-molded casts were used. The result was a joint between the materials. In order to be freer in the design I needed another cast, which resulted in the idea of a two-piece 3D-printed cast.

The objects manifest the possibilities of combination explored in the project and are meant to inspire the viewers with own ideas on how to use the technique.

 

LinusOlaHolm [at] gmail.com

linus_holm_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
linusholm_foto_linusholm_p.jpg Ladda ner