Lovisa Olausson

Studenter

Lovisa Olausson

Design grundnivå / Design BA level

Att hitta hem

Vad är det som gör att du känner trygghet på en plats? Vad är det som får oss att välja de vägar vi väljer?

Projektet har handlat om att fördjupa mitt berättande bildspråk. Genom att bygga upp miljöer, fotografera och sammanställa det i en tidning har nya vägar öppnats upp.

Att hitta hem är en historia om några avgörande händelser i livet. Du får insyn i en värld där hus bor i hus. Där beslut fattas, vägar korsas och äventyr tar sin början.

 


Finding Your Way Home

What makes you feel secure in a certain place? What makes us take the roads we take?

This project has been about developing my narrative illustrating. By creating settings, photographing them and presenting this in a magazine, new roads have opened up.

Finding Your Way Home is a story about defining moments in life. You will look into a world where houses live in houses. Where decisions are made, roads are crossed and adventures begin.Lovisa Olausson
lov.olausson [at] hotmail.com
0702607473

lovisa_olausson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
lovisaolausson_foto_lovisaolausson_p.jpgLadda ner