Sanna Hörting

Studenter

Sanna Hörting

Design grundnivå / Design BA level

Drömmen om en annan verklighet

 “Vi kan skapa och återskapa tid, rum, identitet och därmed också få syn på och ifrågasätta vår egen plats i samhället.” - Martin Karlsson, Arkaden. Utdrag ur Byggstudios rapport Sommarland - Drömmen om ett paradis, 2012.
Havet förenar jordens kontinenter, på samma sätt som det skapar gränser. Det ger liv, det har liv och det tar liv. Att ge sig ut på havet är att ge sig ut i en annan verklighet. Min resa har handlat om att utforska begreppet rum på en sådan utsatt plats som havet är.
Som abstrakta ö-landskap bildas platser att besöka längs med Varbergs kustremsa. Under dessa platser odlas tång. Drömmen om en annan verklighet blev möjligheten till en annan verklighet.

 

The Dream of another Reality

"We can create and re-create time, space and identity and consequently we can observe and question our place in society." - Martin Karlsson, Arkaden. Excerpt from the Byggstudio report “Summerland - The Dream of a Paradise”, 2012.

The ocean unifies Earth’s continents, just as it creates boundaries. It gives life, it is alive and it takes lives. To enter the ocean is to venture out into a different reality. My journey has been about exploring the concept of space in the exposed environment that the ocean is.

Along the coastline of Varberg, an abstract archipelago forms places for you to visit. Beneath these places seaweed is cultivated. The dream of another reality became the possibility of another reality.


Sanna Hörting
sanna.horting [at] gmail.com
0730-227944

sanna_horting_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sannahorting_foto_p.jpg Ladda ner