Sofia Lind

Studenter

Sofia Lind

Design grundnivå / Design BA level

The Green Thread 

The Green Thread undersöker bildberättandets förmåga att förmedla en berättelse.
Formgivningsarbetet är en tolkning av filmen The Green Ray av Eric Rohmer. Tråden i publikationen är att låta processen för att hitta det du söker få ta plats. Genom att låta tankarna vara fria kring hur tolkningen sker i publikationen blir det vi letar efter unikt för varje individ.
Läsprocessen kan ske i olika lager som upptäcks efter hand beroende på vad du letar efter.
Läs gärna de båda publikationerna, vilka fungerar både som självständiga läsningar och komplement till varandra.

 

The Green Thread

The Green Thread explores illustrated storytelling’s narrative capacity.

The design is an interpretation of the movie The Green Ray by Eric Rohmer. The main thread of the publication is the idea of letting the process of finding what you search for lead the way. By letting ideas about how the publication is interpreted flow freely, the reading becomes a unique experience.

The reading process can be layered and your exploration of depends on what you personally are looking for in it.

Please feel free to read the publications – they can be interpreted individually or as complements to each other.


karinsofialind [at] gmail.com
+46708 40 53 66
sofialind.se

sofia_lind_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sofialind_foto_sofialind_p.jpg Ladda ner