Sofie Alm

Studenter

Sofie Alm

Design grundnivå / Design BA level

Skogen finns vid sjön

Med inspiration av skogen vid sjön har jag skapat en kollektion med mönster. Jag vill beskriva platsen med hjälp av de minnen jag har kring platsen och uttrycka de i mina mönster. Jag har inspirerats av platsens färger och former och de har gjort avtryck i mina mönster. Mönstren är både abstrakta och föreställande för att förstärka och lyfta varandra. Jag har valt att lyfta fram den magiska lingonstigen i skogen, båthusen vid strandkanten, böljande vatten och sjön där måsarna cirkulerar. Genom att applicera mina mönster på textilier vill jag visa hur de kan användas och se ut på tyg. Sedan kan betraktaren ta in, tolka och se sin plats i min kollektion.

 

The Woods by the Lake

Inspired by the woods by the lake, I’ve created a pattern collection. Using the memories I have from this place, I’ve illustrated it in my patterns. I’ve taken in its colors and shapes, which can be seen in my patterns. There are both abstract and figurative patterns, which emphasize and supplement each other. I’ve chosen to bring out the magical path lined with lingonberries, the boathouse by the brink of the water, undulating water and the lake where seagulls circulate. By printing the patterns on textile I want to show how they can be used. Then it is up to the viewers to interpret and to find their place in my collection.
 
mail: sofie.alm [at] gmail.com
hemsida: www.sofiealm.se

sofie_alm_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sofiealm_foto_sofiealm_p.jpg Ladda ner