Torbjörn Hedberg

Studenter

Torbjörn Hedberg

Design grundnivå / Design BA level

A cut up world

En undersökning av vår samtid med utgångspunkt i den digitala verkligheten. Hur förhåller sig den fysiska världen till den online? Kan de digitala verktyg, som hjälper oss förstå- och utforska vår omvärld, också berätta någonting om den samma?

Utifrån de sökförslag som genereras av algoritmer har texter byggts upp. Varje förslag med en egen historia som knyter samman våra olika verkligheter.  

En samtidsskildring om gränslandet mellan dessa två världar; hur de skiljer sig åt, men också hur de växer allt närmare varandra. Det är också en undersökning av hur nätet- och de verktyg vi dagligen använder kan användas som metod för att skapa en berättelse.

tb.hedberg [at] gmail.com
www.tor-bjorn.com
070 - 256 20 90

torbjorn_hedberg_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
tor-bjornhedberg_p.jpgLadda ner