Tove Jeppsson Bohlin

Studenter

Tove Jeppsson Bohlin

Design grundnivå / Design BA level

Förpacka minnet

Mitt projekt tar avstamp i en idé om att förpacka minnen, ett möte mellan en konkret form och ett icke-fysiskt fenomen.
Mitt undersökande resulterade i en kollektion bestående av minnesbehållare, som var och en är tänkt att stå för känslor och egenskaper av olika minnen. Dessa minnen representeras av tomrum som skapas av former och kulörer. Behållarna är föränderliga precis som minnet, vilket innebär att man kan skapa nya känslor genom att stapla och byta delar på dem.
Under arbetets gång utvecklades det till en undersökning om att omsätta en abstrakt och filosofisk idé till något konkret, att sätta form på känslor och att skapa en upplevelse.

 

Packaging memories

The starting point for this project is the idea of packaging memories, the meeting between a tangible form and a non-physical phenomenon.

The result of my exploration is a collection of memory-containers, each representing the feelings and characteristics of different memories. These memories are represented by the void created by forms and colors. The containers are variable – just as memory is – which means that new feelings can be created by piling the containers on top of each other, or changing their parts.

As I worked with the project, it developed into an exploration on how to translate an abstract idea into something concrete – to give shape to feelings and create an experience.
 
Tove Jeppsson Bohlin
tove.jbohlin [at] gmail.com

tove_jeppson_bohlin_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
tovejeppssonbohlin_foto_tovejeppssonbohlin.jpg Ladda ner