Hannes Nilsson

Studenter

Hannes Nilsson

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Gongar av stål

Mitt arbete binder samman mitt intresse för ljud med mitt hantverk. En undersökning av möjliga sätt att påverka tonegenskaper hos stål. Gongar av stål är det fysiska resultatet.
Projektet utgår från en serie intervjuer kring ämnena ljud, det offentliga rummet och deras relation till Göteborg. Parallellt har det förberetts hur objekten kan användas i en platsrelaterad installation i Botaniska Trädgården senare denna sommar.


Steel Gongs

My work connects my interest in sound to my craft. An investigation of possible ways to influence tonal properties in steel. Gongs made of steel are the physical result. The project is oriented from a series of interviews on the topic of sound, public space and its relation to the city of Göteborg. Parallel to this, it has been prepared how these objects could be used in a site related installation in Botaniska Trädgården further on this summer.


Hannes Nilsson   
vredes [at] hotmail.se

hannes_nilsson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
hannesnilsson_foto_hannesnilsson_p.jpg Ladda ner