Karl Löfberg

Studenter

Karl Löfberg

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Utan titel

Mina erfarenheter av att promenera var utgångspunkten för detta arbete. Det var för mig en process av tillverkning och utforskning av objekt med speciella funktioner i direkt fysisk kontakt med min kropp. Genom nya förutsättningar ville jag återuppleva min kropp och min omgivning.

Arbetet handlar om hur vi kan dra nytta av begränsningar.

 

No Title

My experiences of walking were the starting point in this work.
For me it was a process of making and exploring objects with certain functions that were in direct physical contact with my body. Through new conditions I wanted to re-experience my body and my surroundings.

The work is about how we can benefit from limitations.

 

Karl Löfberg

karl_loftberg_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
karllofberg_foto_karllofberg_p.jpg Ladda ner