Maria Nieminen

Studenter

Maria Nieminen

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

E-motion Apparatus

Mitt verk är en kedja av intuitiva beslut och problemlösning. Det är baserat på socialpsykologiska teorier som människans kontakt med sina känslor och hennes svårighet att uttrycka dem. Resultatet är ett fragment av denna teori och ett sätt att uttrycka denna paradox i vårt beteende.

E-motion Apparatus är en anordning som hjälper användaren att frigöra sig från betungande känslor.

Kan en känsla betraktas objektivt om den extraheras?

Kan en maskin någonsin ersätta en annan människas närvaro?

 

E-motion Apparatus

My work is a chain of intuitive decisions and problem solving. It is based on theories of social psychology such as an individual’s connection to emotions and their constraints in expressing them. The result is a fragment of that theory and a way to describe this paradox in our behavior.

E-motion Apparatus is a device which helps its user to let go of burdening emotions.

Can an emotion be observed objectively if it is extracted?

Can a machine ever replace the presence of another person?

 

Maria Nieminen
mariamastola [at] gmail.com
http://mariamastola.wordpress.com/
 

maria_nieminen_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
marianieminen_foto_marianieminen_p.jpgLadda ner