Emilia Persdotter

Studenter

Emilia Persdotter

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Famnad

Täcket är någonting nära. Det gömmer, famnar, täcker och skyddar. Men när övergår dess skydd till att upplevas som instängdhet?  Eller tvärtom – en känsla av frihet?

Jag har letat i färger, material och uttryck efter känslan av trygghetens tvetydigheter. Det är tungt, rörligt, fördelat och i lager.

En historia berättad av mig. En annan av dig – när du tar på dig täcket.


Embraced

The cover is something close to you. It hides, embraces, envelops and protects. But can this feeling of safety sometimes make you feel shut-in?  Or the other way around, can it give you a feeling of freedom?

I’ve examined different colors, materials and expressions to find the ambiguity of safety. It is heavy, mobile, divided and layered.

One story told by me. Another by you as you get under the cover.

 

Emilia Persdotter
emiliapersdotter [at] gmail.com

emilia_persdotter_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
emiliapersdotter_foto_emiliapersdotter_p.jpg Ladda ner