Pia Gyll

Studenter

Pia Gyll

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

A)POLITICAL DRESS, del 2 

Hur mycket politik ryms i kläderna vi bär? Varje dag tolkar, associerar och använder vi oss av den kommunikation som klädseln innebär. Min undersökning har rört sig kring kläder - som verktyg, som handling och som språk. 
Framför kameran transformeras min kropp, glider mellan olika identiteter. Symboler laddas ur, laddas om.  Ritualen i handlingen. Upprepning. Sortering. Ett inkluderande urval som exkluderar.
Om klädseln är en strategi, vad är då målet? 
 
(A)POLITICAL DRESS, Part 2
To what extent could our dress be considered as political? Every day we interpret, associate and communicate with clothing. My investigation revolves around clothes - as a language, an action and a tool.
In front of the camera my body transforms, shifts identity. Symbols become uncharged, then recharged. The ritual in the act. Repeating. Arranging. An including selection that excludes.
If dressing is a strategy, then what is the goal?

 

Pia Gyll
pia.gyll [at] gmail.com
0737 00 92 15
cargocollective.com/piagyll

pia_gyll_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
piagyll_foto_piagyll_p.jpg Ladda ner