Annika Wahlström

Studenter

Annika Wahlström

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

This man refused to open his eyes

Hur vi ordnar information påverkar hur vi ser på världen, och vår syn på världen påverkar i sin tur hur vi väljer att ordna information. Det, tillsammans med människans meningsskapande förmåga, är vad mitt arbete ständigt kretsar kring. Genom alltsammans löper broderiet. Jag broderar olika sorters verklighetsrepresentationer. Jag undersöker hur berättelser kan monteras och dekonstrueras, vad tiden gör med historien och hur historien blir till i tidsuppfattningen, vad som händer när språket materialiseras, i vilken utsträckning orden är kött och hur tingens ordning förändrar tingens egenskaper.


This Man Refused to Open His Eyes

How we sort information affects the way we perceive the world. Our perception of the world, in its turn, influences how we choose to sort information. This, together with people’s capacity of forming an opinion, is what my work revolves around. Embroidery runs through all this. I embroider different kinds of representations of reality. I examine how stories are created and deconstructed, what effect time has on history and how history comes into being in the perception of time, what happens when language materializes, to what degree words are flesh and how the order of things change their characteristics.
 

Annika Wahlström
kontakt [at] annikawahlstrom.se
www.annikawahlstrom.se
0706 30 01 32

 

annika_wahlstrom_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
annikawahlstrom_foto_annikawahlstrom_p.jpg Ladda ner