Björn Ekblom

Studenter

Björn Ekblom

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

Katydid (lövhärmande insekt)

Barstol

I mitt examensarbete ville jag hitta ett enkelt sätt att göra avancerade formpressade träkonstruktioner. För att skapa en produkt som är skonsam mot miljön har jag i huvudsak använt mig av närproducerat material.

Under resans gång hämtade jag inspiration från naturen och samlade löv för att se om formerna tillsammans med respektive trämaterial kunde användas i designen. Jag fann att formen på boklöv hade egenskaper som passade för mitt projekt. Bokens trä lämpar sig dessutom väl för böjning, samt infärgning om man så önskar. Jag upptäckte att böjning av plåt var en snabb och billig metod för att tillverka och testa olika pressformar, en form som sedan blev barstolens sits.Katydid (Leaf Imitating Bug)
Bar stool

For my final project I wanted to find a simple way of making advanced constructions of compression molded wood. To create an eco-friendly product, I’ve mainly used locally produced materials.

Along the way I’ve drawn inspiration from nature. I collected leaves to explore if I could use their shape and the material of the wood in my design. In the shape of beech leaves I found qualities that I could apply in my project. Beech wood is also well suited for bending and staining. I discovered that metal sheet bending was a fast and cheap method for producing and testing different compression molds, which turned into the bar stool’s seat.
 

Björn Ekblom
bekblom [at] yahoo.se
0733 46 40 90

 

bjorn_ekblom_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
bjornekblom_foto_bjornekblom_p.jpgLadda ner