Frida Gregemar

Studenter

Frida Gregemar

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

I left my heart in so many places

Jag reser. Det har jag alltid gjort. Så länge jag kan minnas. Ensam men också tillsammans. Det handlar inte alltid om att förflytta mig geografiskt, utan om att försätta mig i en slags sinnesstämning där jag är mottaglig för det oväntade. För att se detaljer och helheter. För att möta andra människor. Jag lär känna dem och även mig själv. Jag har undersökt hur resandet fungerar som arbetsmetod, inspiration och en livsnödvändighet för mig som person och i mitt skapande.
 
Jag bjuder in till att ta del av min resa och mina möten. Detta är bara några möten, platser och upplevelser. Detta är bara en hållplats. På väg mot nästa…
I Left My Heart in So Many Places

I’m a traveler. I‘ve always been one. As long as I can remember. Alone and in company with others. It's not always about travelling geographically, but about putting myself in a certain state of mind where I become receptive to the unexpected. To details and entirety.  To meeting other people. I get to know them and also myself. I have examined travelling as a method, as inspiration and as a necessity of life for me as a person and in my creativity.
 
I invite you to take part of my trip and my meetings. These are just a few meetings, places and experiences. This is just one stop. Already moving on to the next one…
 

Frida Gregemar
info [at] fridagregemar.com
0736 94 83 14
www.fridagregemar.com

 

frida_gregemar_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
fridagregemar_foto_fridagregemar_p.jpgLadda ner