Janina Johansson

Studenter

Janina Johansson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

Sinnesdans

Mitt arbete kom att handla om sinnesintryck. Om möten mellan form, känsel och ljud. Om att jag känner mig närmare när sinnen får mötas. Närmare både mig själv, och andra, och livet.
Porslinet och cirkeln fick vara min ram, men inom den fick jag ställa vilka frågor jag  ville och hitta mina egna vägar till svaren. Jag har gjort saker att se. Att känna på. Att röra sig med, och att lyssna till.

 

A dance of the senses

My work has been about sensory impressions. About the meeting between form, tactility and sound. About how I feel closer when senses meet – closer to myself, to others and to life.

The porcelain and the circle were my framework; within it I could ask anything and find my own ways of answering. I have produced objects to be looked at. To be touched. To move with and to listen to.

Janina Johansson
janinakeramik.blogspot.com
janinajohansson82 [at] yahoo.se

janina_johansson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
janinajohansson_foto_janinajohansson_p.jpg Ladda ner