Tina Hultsborn

Studenter

Tina Hultsborn

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

De onämnbara.

En stillhet över ett sönderfall eller en rörelse till födelse. Delar som brutits upp. Pusselbitar som skall mötas igen eller aldrig. Nya grupper bildas, samlingen växer. Likväl försvinnandet. En outsäglig sorti. Linjer som möter varandra, som skapar hålrum som blir till nya former. Följ formernas linje, från tydlig till diffus.

 

The Unmentionable

A stillness looming over disintegration or a movement towards rebirth. Broken up parts. Pieces of a puzzle that are to be joined together again or never again. New groups form, the collection is growing. As is the disappearance. An unutterable exit. Lines intersecting, creating voids which turn into new shapes. Follow the clear line of the shapes as it blurs.


Mina kontaktuppgifter är:
Tina Hultsborn
076-2424322
tina.hultsborn [at] gmail.com

tina_hultsborn_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
tinahultsborn_foto_tinahultsborn_p.jpg Ladda ner