Karin Gyllerfelt

Studenter

Karin Gyllerfelt

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Pose

Verket Pose kretsar kring det att vara kropp i rum. Att förhålla sig till väggar, golv, tak, föremål, material, tid och andra kroppar. Individuella, och huvudsakligen textila, karaktärer söker etablera en relation till varandra och omgivningen. Det är ett trevande möte. Ett pågående drama. En lätt besvärad vridning i överkroppen.
Jag har valt mitt material intuitivt. Letat efter något att reagera på. En yta, struktur, form eller färg. Jag har varit intresserad av det som har haft en relation till en kropp. Det som bär på spår eller laddning.

 

The piece entitled Pose treats the meaning of being a body in a space.  To deal with walls, floor, roof, objects, materials, time and other bodies. Individual, mainly textile characters seek to establish a relation to each other and their surroundings. It is a tentative meeting. An ongoing drama. A self-conscious twisting of the upper body.
I’ve chosen my materials intuitively. Looked for something to react to. A surface, a structure, a shape or a color. I’ve taken an interest in anything relating to a body. Anything carrying traces, charged with something.

Karin Gyllerfelt
info [at] karingyllerfelt.se
www.karingyllerfelt.se

karin_gyllerfelt_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
karingyllerfelt_foto_karingyllerfelt_p.jpgLadda ner