Soili Rautanen

Studenter

Soili Rautanen

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Face It

Ansikte, avslöja, täcka, ögon, skam, repetition och hemligheter.
Kraftfulla små ord som repeteras i mitt huvud.

Sedan länge har jag använt exakt de här orden som utgångspunkt i mina projekt – de kommer inte misslyckas den här gången heller. Mitt examensarbete berättar om hur en utgångspunkt kan leda till något helt annat än det du först hade tänkt dig. Ämnet kan förändras medan ursprungsidén förblir densamma och utvecklas. Ansiktsbroscher blev till fem ramhalsband i mitt examensarbete. När du sätter på dig ramarna indikerar de att personen som bär smycket är speciell och unik.

Face It
 
Face, reveal, cover, eyes, shame, repetition and secrets.
All powerful little words, all repeating in my head.

For a long time I’ve used these exact words as a starting point for my projects - they won’t fail this time either. My thesis tells a story how a starting point can lead into something different than what you had first planned. Subjects can change but the idea stays the same and develops. In my thesis face-brooches changed into five frame-necklaces. When worn, these frames are indicating that the person who is wearing the piece is, in fact, special and unique.

 

Soili Rautanen
soili.rautanen [at] gmail.com

soili_rautanen_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
soilirautanen_foto_soilirautanen_p.jpg Ladda ner