Ammeli Engström

Studenter

Ammeli Engström

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Yushu Souvenir

I mitt arbete har jag sökt det fragmentariska och det föränderliga i det vi minns. Jag har arbetat utifrån tankar om souvenirer som materialiserade minnen. I metallen letar jag efter ett språk som talar om transformation. Jag gjuter objekt för att omarbeta dem, söker vart gränsen går mellan det igenkännbara och det abstrakta. Minnet hjälper ögat att hela trasiga former. Vi vill minnas. Jag kretsar kring minnen och souvenirer, hur vi bär med oss våra minnen.

In this project I have searched for the fragmentary and the shifting in our memories. I started out from the idea of souvenirs as materialized memories. In metal I look for a language that speaks of transformation. I mold objects and then remodel them, searching for the boundary between the recognizable and the abstract. Memory helps the eye to rebuild broken forms. We want to remember. My work revolves around memories, souvenirs and how we carry our memories with us.


Ammeli Engström, Smyckekonst
toammeli [at] gmail.com

ammeli_engstrom_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
ammeliengstrom_foto_ammeliengstrom_p.jpg Ladda ner