Sanna Brantestad

Studenter

Sanna Brantestad

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

.

Till det som stannar kvar när allt annat försvinner
2013. Året då min älskade mor gick bort. Sorgen mörklägger allt och ingenting var på sin plats längre. En annan resa, en inre har börjat nu.
Jag söker mitt stöd i mina händer.
En ny start. Att möta sorgen och saknaden. Livet och döden. Ljus och mörker. Sorgen bär även nycklar till ljuset och kärleken.  Vad denna resa har betytt för mig är oersättligt.  Men tack vare att jag vågade gå den här vägen så fann jag något mycket värdefullt- mig själv.
Detta är ett arbete om dagar av sorg. Av minnen. Avtrycken. En hyllning till de små tingen som betyder mest. Till det som stannar kvar när allt annat försvinner.

 

To What Remains When Everything Else Disappears

2013. The year my beloved mother passed away. The grief casts shadows over everything; nothing is in its place anymore. Another journey, an inner one, has begun.

I seek support in my hands.

A new beginning. To face the grief and the loss. Life and death. Light and darkness. Grief can also bring light and love. The meaning of this journey is irreplaceable to me. Because I dared taking this road I found something very important – myself.

This is a work about days of grief. Of memories. Imprints. A tribute to the small things that mean the most. To what remains when everything else disappears.


Sanna Brantestad
sannabrantestad [at] gmail.com

sanna_brantestad_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sannabrantestad_foto_sannabrantestad_p.jpg Ladda ner