Sanna Lindholm

Studenter

Sanna Lindholm

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Warrior´s

Jag har arbetat utifrån kvinnodominerade yrkesgrupper med fokus på vårdbiträdet och städerskan. Jag ville fokusera på kvinnodominerade yrken på grund av att jag finner strukturer kring kön, klass och maktfördelning intressant. I den känslan finns det en drivkraft för mig både privat och rent metodiskt hur jag arbetar.
Utforskandet av det vardagliga. Se det lilla och ta upp det tappade. Plocka upp och tvätta rent, torka och ge en plats – detta har varit en stor del av min process. Jag har tittat på vardagsföremål och material. Bekanta föremål som driver våra rutiner, håller känslor och startar individuella associationer.
Humor, vardagsrealism och tvetydighet har varit viktigt i mitt arbete.

 

Warriors

My work is focusing on women-dominated professions, in particular nursing assistants and cleaning women. I wanted to focus on women-dominated professions because of my interest in gender and class structures and the distribution of power. This interest is a driving force for me personally as well as a method in my work.

The exploration of everyday situations. To see the small things and to pick up what has been dropped. To clean, wipe up and put things in order – this has been a big part of my process. I’ve looked at everyday objects and materials. Well-known items that are part of our routines, which contain emotions and arouse individual associations.

Humor, everyday realism and ambiguity have been important issues in my work.

Sanna Lindholm
lindholm.sanna [at] hotmail.com
http://www.sannalindholm.com/
070-4791499

sanna_lindholm_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
sannalindholm_foto_sannalindholm_p.jpg Ladda ner